Bảo hiểm tai nạn học sinh

Bảo hiểm tai nạn học sinh – Bảo vệ tương lai cho con em của bạn

Bạn có con em đang đi học nhưng không biết có nên đóng bảo hiểm tai nạn học sinh không hay chỉ đóng bảo hiểm y tế, bởi lẽ bảo hiểm tai nạn học sinh là không bắt buộc.

Để có câu trả lời và sự lựa chọn thích đáng, kính mời quý bạn đọc cùng với chúng tôi tìm hiểu các quy tắc cơ bản của loại hình bảo hiểm tai nạn học sinh hay còn gọi là bảo hiểm thân thể tai nạn học sinh sinh viên.

Nguyên tắc chung bảo hiểm tai nạn học sinh sinh viên

Bảo hiểm thân thể là bảo hiểm cho những tai nạn gây ra thiệt hại về thân thể đối với học sinh đang theo học tại các trường: Nhà trẻ – mẫu giáo, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung tâm GDTX và học sinh học nghề (sau đây gọi là Người được bảo hiểm).

Quy định:

 • Đối với học sinh khối nhà trẻ, mẫu giáo, học sinh phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, người thừa hưởng tiền là cha, mẹ, người nuôi dưỡng của Người được bảo hiểm.
 • Đối với học sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và học sinh học nghề, người thừa hưởng tiền bảo hiểm là: cha, mẹ, người nuôi dưỡng hoặc vợ (chồng), con của Người được bảo hiểm.
 • Người được bảo hiểm theo Quy tắc này vẫn được tham gia và hưởng quyền lợi của các loại hình bảo hiểm khác.

Bảo hiểm tai nạn học sinh, sinh viên

 Phạm vi bảo hiểm tai nạn học sinh sinh viên

 • Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm thân thể là những tai nạn xảy ra do một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể Người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp làm cho Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật thân thể.
 • Phạm vi bảo hiểm bảo hiểm mở rộng đối với trường hợp tai nạn xảy ra do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

Phí bảo hiểm và hiệu lực bảo hiểm

 • Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm căn cứ vào biểu phí của Công ty bảo hiểm quy định cùng với Quy tắc này.
 • Phí bảo hiểm do Người được bảo hiểm hoặc người thừa hưởng tiền bảo hiểm nộp. Phí bảo hiểm thu một lần ngay từ đầu năm học.
 • Phí bảo hiểm được đóng ngay khi bắt đầu được bảo hiểm trừ khi có thỏa thuận khác.
 • Hiệu lực bảo hiểm của mỗi lần đóng phí bảo hiểm là một năm, kể từ khi Người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ và được đại diện cơ quan bảo hiểm ghi nhận vào danh sách người đã đóng phí
 • Trường hợp Người được bảo hiểm chuyển trường hoặc chuyển chỗ ở, bảo hiểm vẫn có hiệu lực.

Quyền lợi và cách tính số tiền bảo hiểm tai nạn học sinh sinh viên

Quyền lợi bảo hiểm

 • Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ được trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật do tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, trả chi phí cấp cứu nạn nhân, chi phí điều trị, chi phí bồi dưỡng. Mức trả tương ứng với tỷ lệ quy định cho từng loại thương tật thân thể.
 • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tích tạm thời (không nằm trong loại thương tật quy định trả tiền bảo hiểm theo ngày điều trị tai nạn, bao gồm chi phí điều trị và chi phí bồi dưỡng.
 • Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bảo hiểm trả cho một trường hợp thương tật không vượt quá số tiền bảo hiểm quy định trong trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Số tiền bảo hiểm thân thể được trả cho Người được bảo hiểm hoặc người thừa hưởng tiền bảo hiểm

Xem ngay: Phụ huynh nên biết điều này trước khi mua bảo hiểm tai nạn học sinh.

Bảo hiểm tai nạn học sinh

Quyền lợi bảo hiểm tai nạn học sinh, sinh viên

Cách tính số tiền bảo hiểm

 • Số tiền bảo hiểm: Người được bảo hiểm có quyền lựa chọn số tiền bảo hiểm từ 1 triệu đồng đến 20 triệu đồng;
 • Tỷ lệ phí bảo hiểm: 0.15%/ số tiền bảo hiểm/1 học sinh/1 năm.
 • Hướng dẫn tính phí bảo hiểm tai nạn học sinh:

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí bảo hiểm

Chỉ với một số tiền không quá lớn các bạn có thể bảo vệ con cái tránh khỏi các rủi ro, tai nạn trong cuộc sống. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không mua bảo hiểm tai nạn học sinh sinh viên cho con yêu của bạn!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *